VEELGESTELDE VRAGEN

Veel gestelde vragen over de kosten voor onze sportschool

Wat voor abonnementen heeft Imbellem?

We hebben verschillende soorten abonnementen. Van 2 keer per week tot unlimited sporten in een groepsles  en trainen onder begeleiding van een persoonlijke trainer. De kosten van de abonnementen omvatten alle lessen inclusief de 1-op-1 fundamentels voor starters en elke 3 maanden een personal training t.w.v. 85 euro. Afhankelijk van het door jou gekozen abonnement kun je bij ons al trainen vanaf 2,93 euro per les.

Werkt Imbellem met een contract?

Ja, bij Imbellem ga je een lidmaatschap aan voor de afgesproken contractduur en bijbehorende ‘dedication rule’ van drie maanden. De startdatum bepaal je bij het aangaan van je abonnement. Na het aflopen van de contractperiode

Wat is de opzegtermijn?

Voor elk abonnement geldt een opzegtermijn van één volledige maand, ná de overeengekomen contractperiode. Indien je het lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum schriftelijk opzegt, wordt je lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van één kalendermaand.

Hoe worden de kosten voor fitness betaald?

Abonnementen worden vooruitbetaald voor een gehele maand.

Kan ik mijn lidmaatschap met iemand delen?

Je lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Imbellem worden overgedragen.

Kan ik mijn lidmaatschap pauzeren bij een blessure?

Bij langdurige blessures helpen we je graag in je revalidatie proces. Heb je een blessure, dan raden we je aan om juist wel aan de slag te gaan met je coach for life. Samen met de oefeningen die je eventueel krijgt van een dokter of fysiotherapeut helpen we je zo snel mogelijk weer fit en sterk worden.

Kan ik mijn lidmaatschap pauzeren tijdens mijn vakantie?

Bij een vakantie korter dan 4 weken kun je het abonnement niet pauzeren. We geven je graag wat tips en trainingsadvies mee, zodat je tijdens je vakantie fit kan blijven. Bij een vakantie langer dan 4 weken heb je de mogelijkheid om je abonnement te pauzeren onder de volgende voorwaarden:

  • De pauze is voor een vooraf bepaalde periode.
  • Pauzeren kan nooit met terugwerkende kracht.
  • De pauze gaat alleen in vanaf de eerste dag van de volgende maand.
  • Stopzetten wordt minimaal één kalendermaand van tevoren aangevraagd.
  • Je abonnement gaat na de pauze automatisch weer verder. Houd hier zelf rekening mee.
  • Tijdens je pauze betaal je een pauze-abonnement van €20,- per maand.
Hoe start ik weer veilig op na mijn vakantie?

Na je vakantie willen we dat je op een veilige manier én met de juiste techniek weer kan instromen in de groepstraining. Om dit mogelijk te maken kun je na je vakantie weer starten met de groepsles, ná een aantal 1-op-1 trainingen met je coach. Per 4 weken dat je weg bent adviseren we je om één personal training te boeken. Samen met je coach kun je bepalen wanneer je weer veilig kan starten met de groepstraining.

Hebben jullie tips om fit te blijven tijdens mijn vakantie?

Je blijft lid van de community en we geven je graag tips mee. In overleg met je coach for life creëren we een vakantie workout programma. Ook tijdens je vakantie staan we klaar om je van advies te voorzien, indien nodig.

Kan ik mijn lidmaatschap stopzetten vanwege ziekte?

Bij een langdurige (langer dan 4 weken) blessure of letsel waardoor je absoluut niet aan fitness kan of mag doen, kan met toestemming van Functional Fitness Imbellem het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden. Dit geldt niet bij bijvoorbeeld studie, stage, werk en vakantie. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht en kan alleen ingaan vanaf de eerste dag van de volgende maand. De stopzetting dient minimaal één kalendermaand van tevoren worden aangevraagd.

Hoe worden de kosten voor Imbellem sportschool betaald?

Via een incasso zal maandelijks (rond dezelfde dag van de maand als de eerste betaling) je abonnementskosten worden afgeschreven. Je dient op het moment van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op je bankrekening.

Wat gebeurt er als de incasso gestorneerd wordt?

Bij het storneren van een incasso brengt Imbellem een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dien je deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid aan Imbellem te voldoen. Op dat moment staan we niet toe dat je meedoet aan de training tot het moment dat de vervallen schuld is voldaan. Indien Imbellem moet overgaan tot incasso van je vordering, ben je ook alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.

 

Indien je lidmaatschap eerder ingaat dan de ingangsdatum van het contract, en je dus een aantal dagen eerder gebruikmaakt van de faciliteiten van Imbellem, ben je over deze extra dagen aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd. Dat wordt berekend naar rato van het aantal extra dagen. Je kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

Zijn de prijzen inclusief BTW?

Ja, alle prijzen zijn inclusief BTW. Imbellem is altijd gerechtigd om onze prijzen aan te passen bij wijzigingen in de hoogte van de BTW.

Wat zijn de inschrijfkosten bij Imbellem?

Imbellem hanteert geen inschrijfkosten.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap beëindigen?

Bij opzegging geldt dat de einddatum op dezelfde dag ingaat als de startdatum, met inachtneming van de contractperiode en één maand opzegtermijn. Dat betekent dat als de startdatum op 18 april 2019 was en je op moet zeggen vóór de 18e van de maand. Je abonnement loopt tot de 18e van diezelfde maand plus één maand opzegtermijn. Zeg je op na de 18e van de maand, dan loopt het abonnement tot de 18e van de volgende maand plus een maand opzegtermijn. Er vindt voor de laatste maand nog een verrekening plaats waarbij het lidmaatschapsgeld naar rato van het aantal dagen tot aan de einddatum wordt berekend.

 

Je verzoek tot opzegging dien je schriftelijk of per email in, maar de daadwerkelijke opzegging kan alleen persoonlijk worden gedaan in een beëindigingsgesprek. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen adviseert Imbellem deze per aangetekende post te verzenden. Het tussentijds beëindigen van je contract is allen mogelijk op medische gronden, waarbij een doktersverklaring nodig is of wanneer je verhuist buiten een straal van vijftien kilometer van de Imbellem gym. Hiervoor is een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente nodig. Voor beide gevallen geldt een opzegtermijn van één volledige maand. Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap kan Imbellem administratiekosten in rekening te brengen.